Mytika

Nefeli

Trizonia

Antartis

Ostria

´Duizend lijntjes´

Traileren

English

Links

Vakantiehuis met Laser te huur

Contact

Te koop Dehler 36

Mytika

Nefeli

Trizonia

Antartis

Ostria

 

 

 

Zeilgenoten en andere geïnteresseerden,

Al vele jaren varen we met erg veel plezier op allerlei wateren. De Griekse tochten hebben diepe indruk op ons gemaakt. De manier waarop de Grieken leven, het gevoel dat we hier geen toeristen, maar bezoekers zijn, doet ons heel goed.

We maakten begin tachtiger jaren tochtjes in een jolletje, vervolgens tochten in de Simoun 4.45 Mytika. Eind negentiger jaren kochten we een Beneteau First 18 Nefeli. Deze boot werd in april 2004 vervangen door weer een open boot, de Drascombe Lugger Trizonia.

Veel inspiratie voor de eerste Griekse tochten en het later kopen van een Drascombe Lugger heeft het boek "Zwerftocht van de Lugworm" van de Britse zeiler Ken Duxbury gegeven. In het voorjaar van 2008 heb ik voor de Nederlandse Kring van Drascombe Eigenaren een voordracht gehouden met als titel: Duxbury's droom, mijn droom. Gevolg hiervan was een bijzonder contact met Ken! Tot het seizoen 2010 hebben we met heel veel plezier in de Lugger Trizonia gevaren. Vanaf dat seizoen varen we in de Drascombe Coaster Antartis.

In februari 2016 heb ik de Drascombe Dabber Ostria gekocht niet helemaal z.g.a.n. Vijf maanden restauratie levert een aardig scheepje op. Ostria heeft haar thuisbasis in Egio (GR) aan de Golf van Korinthe.

 

Zeilersgroet,

Gijs van Kemenade